Loading...

Sepette %20 İndirimli WordPress Hosting Fırsatlarından Yararlanın! İndirimi Kaçırma...
Kampanyanın Bitmesine:

Sepette %20 İndirimli WordPress Hosting Fırsatlarından Yararlanın! İndirimi Kaçırma...
Kampanyanın Bitmesine:

Sh, Çevre Politikası;

Bilgi

Veri merkezlerin hükümlerine yönelik destekleyici içerik, bağlantı hizmetleri ve ilişkili kurumsal işlevler.

Şirketimiz

Sh sektöründe öncü, seçkin, taşıyıcı bağımsız veri merkezi hizmetleri sağlayıcısıdır. Bizler, dijital ekonomiyi güçlendiren BT ve telekom ekipmanlarına yönelik güvenli ve yüksek-bağlantılı ortamlar sağlayacak şekilde Avrupa genelindeki şehirlerde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Veri Merkezlerimiz, interneti oluşturan bağımsız ağların buluştuğu ve bant genişliği yoğun uygulamaların, içeriğin ve bilginin barındığı ortamlar sunmaktadır.

Sh olarak bir taraftan ticari faaliyetimizi sürdürülebilir bir şekilde geliştirme ve genişletme hususuna bağlı iken diğer taraftan da hem endüstri içerisindeki saygınlığımızı artırmakta hem de örnek niteliğinde hizmetleri, yenilikçi yaklaşımı ve katma değerli çözümleri aracılığıyla müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktayız. Entegre kalite yönetim sistemimiz bu devamlılık arz eden gelişimimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Teşkilatımız

Çevre yönetimi ile ilgili organizasyon ve düzenlemeler Sh entegre yönetim sisteminde mevcuttur.

Bu politikanın uygulanmasına yönelik sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir.

Üst Düzey Yönetim Ekibi, bu politikanın uygulanmasından ve kendi kontrol bölgelerindeki çevre yönetiminden sorumludur.

Operasyonel Standartlar Sorumlusu, bu politikanın uygulamaya sokulması, çevre yönetimi sisteminin işin ilgili olduğu diğer standartlar ile entegre olması ve bunları desteklemesini sağlamaktan sorumludur.

Şirket için ya da Şirket adına çalışan her şahsın bu politikanın gereksinimlerine uyma sorumluluğu vardır.


Taahhütlerimiz

Sh, etkili çevre yönetiminin iş faaliyetimiz için kritik olduğunu kabul etmektedir ve çevresel etkileri en aza indirmek ve çevremizi korumak amacını güder.

Şirketimiz Veri Merkezlerine yönelik Avrupa Davranış Kurallarının öncü uygulayıcısı ve Green Grid üyesidir.

Yönetim kadememiz Şirketin aşağıdakileri yapmasını sağlamaktadır:

* Geçerli mevzuat, yönetmelik ve hükümet yönergelerine uymak ve mümkün olması durumunda ilgili endüstriye yönelik uygulama kurallarını uygulamak.
* Etkili bir çevre yönetim sistemi uygulaması ve taahhütlerimizi gerçekleştirmek adına amaç ve hedefler oluşturmak ve sürekli olarak performansı iyileştirmek için ortam sağlamak.

* Çevre yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulanması ve şirketin işletme kültürüne yerleştirilmesini temin etmek üzere gerekli araçları, bilgiyi ve kaynakları sağlamak.

* İşlerini çevreye olumsuz etki yaratmadan yürütmeleri açısından çalışanlarımızın gerekli beceriyi kazanmaları için eğitimlerini sağlamak.

* Kendi işlerini yaparken kabul edilmez çevreye yönelik riskler oluşturmadıklarını doğrulamaya yönelik yüklenicileri değerlendirmeye almak, kontrol etmek ve denetlemek.

* Çevresel yönleri belirlemek ve bu etkileri kirliliği önleyecek şekilde ortadan kaldırma ya da kontrol altına alma amacıyla etkileri değerlendirmek.

* Önemli çevresel etkileri gündeme getirmek ve önlem almak.

* Temin ettiğimiz kaynakların, ürünlerin ve hizmetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini aza indirmek amacıyla tedarikçilerle işbirliği yapmak.

* Hedef ya da amaçları koyarken ya da gerçekleştirirken ya da değişiklikleri uygularken işi yürütme konusunda çevreyi negatif etkilememek.

* İş kapsamında kullanılan enerjinin verimliliği ve ortaya çıkan karbon emisyonu konusunu izlemeye almak, rapor etmek, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak ve/veya karbon kaplama alanını aza indirmek üzere tasarlanan faaliyetleri uygulamaya sokmak.

* Atıkların redaksiyon, tekrar-kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanımlarını ve geri dönüşümü yapılmış malzemelerin kullanımını teşvik etmek.

* Çevre düzenlemelerini, önemli etkileri ve etkili çevre yönetiminin önemini ilgili taraflara bildirmek.

Şirket için ya da Şirket adına çalışan tüm şahısların aşağıdakileri uygun bir şekilde yapmaları gerekmektedir:

* Faaliyetleri ya da dâhil olmadıkları faaliyetleri aracılığıyla oluşan her türlü gereksiz çevresel etkiyi engellemek.

* Tüm ilgili çevresel koruma kontrollerine uyum göstermek.

* Çevreye yönelik gereksiz olumsuz etki yapan her türlü şart, uygulama veya davranışı sorgulamak ve rapor etmek.

* Çevre yönetimine yönelik olan bağlılığımıza yönelik ilgili tarafları teşvik etmek.

Çözüm Odaklı Destek

Türkiye'nin en tecrübeli destek uzmanları ile 3 farklı kanaldan 7/24 destek sunuyoruz.