Loading...

Sepette %20 İndirimli WordPress Hosting Fırsatlarından Yararlanın! İndirimi Kaçırma...
Kampanyanın Bitmesine:

Sepette %20 İndirimli WordPress Hosting Fırsatlarından Yararlanın! İndirimi Kaçırma...
Kampanyanın Bitmesine:

Sh, Enerji Politikası;

Bilgi

Veri merkezlerin hükümlerine yönelik destekleyici içerik, bağlantı hizmetleri ve ilişkili kurumsal işlevler.

Şirketimiz

Sh sektöründe öncü, seçkin, taşıyıcı bağımsız veri merkezi hizmetleri sağlayıcısıdır. Bizler, dijital ekonomiyi güçlendiren BT ve telekom ekipmanlarına yönelik güvenli ve yüksek-bağlantılı ortamlar sağlayacak şekilde Avrupa genelindeki şehirlerde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Veri Merkezlerimiz, interneti oluşturan bağımsız ağların buluştuğu ve bant genişliği yoğun uygulamaların, içeriğin ve bilginin barındığı ortamlar sunmaktadır.

Sh olarak bir taraftan ticari faaliyetimizi sürdürülebilir bir şekilde geliştirme ve genişletme hususuna bağlı iken diğer taraftan da hem endüstri içerisindeki saygınlığımızı artırmakta hem de örnek niteliğinde hizmetleri, yenilikçi yaklaşımı ve katma değerli çözümleri aracılığıyla müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktayız. Entegre kalite yönetim sistemimiz bu devamlılık arz eden gelişimimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Teşkilatımız

Enerji Yönetimi ile ilgili organizasyon ve düzenlemeler Sh entegre yönetim sisteminde mevcuttur.

Bu politikanın uygulanmasına yönelik sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir.

Üst Düzey Yönetim Ekibi, bu politikanın uygulanmasından ve kendi kontrol bölgelerindeki enerji yönetiminden sorumludur.

Operasyonel Standartlar Sorumlusu, bu politikanın uygulamaya sokulmasından ve enerji yönetimi sisteminin işin ilgili olduğu diğer standartlar ile entegre olmasını ve bunları desteklemesini sağlamaktan sorumludur.

Şirket için ya da Şirket adına çalışan her şahsın bu politikanın gereksinimlerine uyma sorumluluğu vardır.

Taahhütlerimiz

Önemli bir elektrik kullanıcısı olarak Sh, etkili enerji yönetiminin iş faaliyetimiz açısından kullanım, tüketim ve etkinlik dâhil olmak üzere enerji performansımızı geliştirmeye yönelik sürekli amacımız için kritik olduğunu kabul etmektedir. Şirketimiz Veri Merkezlerine yönelik Avrupa Davranış Kurallarının öncü uygulayıcısıdır.

Yönetim kadememiz Şirketin aşağıdakileri yapmasını sağlamaktadır:
* Geçerli mevzuat, yönetmelik ve hükümet yönergelerine uymak ve mümkün olması durumunda ilgili endüstriye yönelik uygulama kurallarını uygulamak.

* Etkili bir enerji yönetim sistemi uygulaması ve taahhütlerimizi gerçekleştirmek adına amaç ve hedefler oluşturmak aracılığıyla sürekli olarak performansı iyileştirmek için ortam sağlamak.

* Enerji yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulanması ve şirketin işletme kültürüne yerleştirilmesini temin etmek üzere gerekli araçları, bilgiyi ve kaynakları sağlamak.

* İşlerini enerji verimliliğine olumsuz etki yaratmadan yürütmeleri açısından çalışanlarımızın gerekli beceriyi kazanmalarını için eğitimleri sağlamak.

* Hedef ya da amaçları koyarken ya da gerçekleştirirken ya da değişiklikleri uygularken işi yürütme konusunda enerji verimliliğini negatif etkilememek.

* İş faaliyetleri kapsamında kullanılan enerjinin verimliliğini izlemeye almak ve rapor etmek, en iyi uygulamaları belirlemek ve mümkün olan yerlerde bunları uygulamak.  Önemli enerji verimliliğine yönelik riskleri gündeme getirmek ve bunlara önlem almak.

* Enerji açısından verimli ürün ve hizmetlerin satın alımında tedarikçilerle işbirliği yapmak.

* Enerji performansına yönelik iyileştirmeler açısından gerekli tasarım ve geliştirme girişimlerini desteklemek.

* Verimli enerji yönetiminin önemini ilgili taraflara bildirmek ve bunları teşvik etmek.

Şirket için ya da Şirket adına çalışan tüm şahısların aşağıdakileri uygun bir şekilde yapmaları gerekmektedir:

* Faaliyetleri ya da dâhil olmadıkları faaliyetleri aracılığıyla enerji verimliliğine yönelik her türlü olumsuz etkiyi engellemek.

* Tüm ilgili enerji verimliliği uygulamaları ve kontrollerine uyum göstermek.

* Enerji verimliliğine yönelik gereksiz olumsuz etki yapan her türlü şart, uygulama veya davranışı sorgulamak ve rapor etmek.

* Enerji verimliliğine yönelik olan bağlılığımızı ilgili tarafları teşvik etmek.

Çözüm Odaklı Destek

Türkiye'nin en tecrübeli destek uzmanları ile 3 farklı kanaldan 7/24 destek sunuyoruz.